• Facebook - Grey Circle
  • Flickr - Grey Circle

Album chụp phóng sự cưới Aldin & Rasmie

February 5, 2018

Chụp phóng sự cưới  là cách kể lại câu chuyện bằng hình ảnh trong khoảng thời gian diễn ra lễ cưới , từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc một cách tự nhiên và chân thực nhất!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: